TR | EN
fssf

Faruk Sade Sanat Fonu

ÖZGE TOPÇU

Art Night London

Faruk Sade Sanat Fonu’nun 2018 yılında desteklediği Özge Topçu’nun kent yaşamının en organik oluşumlarından biri olan pazar yerinden ilham alan ve katılımcı bir mekana özgü yerleştirme projesi olan ‘’Agora’’, 23 Haziran - 7 Temmuz tarihleri arasında Art Night London çerçevesinde gerçekleştirildi. Sanatçının katılımcılardan pazar yerinin anahtar bileşenlerinden biri olan pazar sandığıyla oluşturulabilecek alternatif kamusal alanlar için tasarımlar geliştirmelerini istediği üç hafta süren bir dizi çalıştayın tamamlanmasının ardından, katılımcılar ve seyirciler New Covent Garden Market açık alanında inşa edilen bu yeni kamusal alanı sosyalleşerek deneyimleyeme imkanı buldu.

ÖZGE TOPÇU

Kırklareli, 1987

2014 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Kombine Sanatlar Programı'ndan en yüksek onur derecesiyle mezun oldu. Halen Marmara Üniversitesi Resim Bölümü'nde devam ediyor. Yapıtlarında, her bir yaklaşım çağdaş dünya sisteminin yapay kurgusuna ve bu kurgunun mutlak güvenilirliğinin insanlar üzerinde nasıl etkili olduğuna dayanır. Bunun üzerine, bu sistemlerden biri olan modernizmin güvenilirliğini sorgulamak için, bu yeni kurguda ulusal kimliğin aile-birey-inşası ve de mimarlık propagandası kavramlarını kendi bağlam, uzam ve yerlerini manipüle ederek kullanmak ihtiyacını hissetmektedir. Sanat çalışmalarına Berlin, Almanya'da devam ediyor.

 
#
Tamam