TR | EN
fssf

Faruk Sade Sanat Fonu

DUYGU DEMİR

Türkiye’de Sanatlar Sentezi

Duygu Demir’in, Türkiye’nin 1950’lerden 1970’lere uzanan sanatçı mimar işbirliklerini araştırmayı, bu dönemden geriye kalan eserleri bulmayı ve belgelemeyi hedeflediği Türkiye’de Sanatlar Sentezi başlıklı araştırma projesi, Faruk Sade Sanat Fonu’nun 2018 yılında desteklediği projeler arasındadır. Bir yıla yayılması planlanan projeyle Demir, sanatçı-fotoğrafçı Bahar Yürükoğlu ile beraber çalışarak Türkiye’nin modern tarihi için çok önemli bu döneme ait bina ve eserleri bugün oldukları halleriyle belgelemeyi, kaybolmadan hikayelerini ölümsüzleştirmeyi, hatırlamayı ve hatırlatmayı amaçlamaktadır.

DUYGU DEMİR

Ankara, 1985

2008 yılında Columbia Üniversitesi Sanat Tarihi ve Görsel Sanatlar dalında lisans derecesini aldı. MIT'de Tarih, Teori ve Sanat ve Mimarlık Eleştirisi alanında doktora adayıdır. Tezi, Bağdaştırıcı Bir Modernizm: Türkiye'de Resim Sanatı Artikülasyonları 1933-1964 başlığını taşımaktadır. Modern ve çağdaş sanatın yalnızca olmamakla beraber özellikle Batı dışı türüyle ilgilenmektedir. Araştırma konuları arasında sergi tarihçeleri, uluslar arası karşılaşmalar ve sanat ile mimarlık arasındaki kesişme anları sayılabilir. Lisansüstü çalışmalarından önce İstanbul'da SALT'ta programcı (zaman ve mekan) olarak çalıştı. En son küratöryel projesi Projected Architectures, inşa edilen çevreye karışan, hareketli görüntülerin düzensiz ve peripatetik bir programı olarak 2017 sonbaharında MIT’nin Keller Galerisi'nde yer almıştır.

 
#
Tamam